Home (nl)

ONDERZOEKSCENTRUM VOOR CULTUUR EN GENDER

Het Onderzoekscentrum voor Cultuur en Gender van de Vakgroep Talen en Culturen, Universiteit Gent, ondersteunt onderzoek naar en wetenschappelijke uitwisseling omtrent vraagstukken over identiteit, verschil en ongelijkheid in een geglobaliseerde wereld, en dit vanuit het perspectief van kritische theorie en met kwalitatieve onderzoeksmethodes (etnografie, levensverhaal analyse, discours analyse, literaire analyse, etc.).

Het centrum brengt onderzoekers samen uit de menswetenschappen en de sociale wetenschappen die geïnteresseerd zijn in de studie van cultuur op het kruispunt met gender en andere identiteitscategorieën zoals seksualiteit, etniciteit, klasse, natie, leeftijd, religie,….

background

Agenda

no event

 

Meer informatie over onze publieke evenementen (brown bag seminars, lezingen, symposia,…)