Onderzoek

Gemeenschappelijke thema’s

 • Positionering: Ons epistemologisch startpunt is dat gender en culturele verschillen een belangrijke invloed hebben op de productie van kennis. Dit houdt de volgende vraag in: Wat zijn de gevolgen van de participatie van de Ander (de vrouw, de subalterne) in kennisprocessen en theorievorming die tot voor kort–weliswaar achter een masker van valse universaliteit–Westers, androcentrisch en heteronormatief waren?
 • De studie van cultuur vanuit een antropologisch en postkoloniaal perspectief: Cultuur verwijst naar gedeelde manieren en vormen van betekenisgeving, socialiteit, leren, ergens thuishoren en alledaagse praktijken, maar is ook inherent niet-homogeen, conflictueus, creatief en veranderend. We zien cultuur dus als een dynamisch middel tot identiteitsvorming, op het niveau van het individu, de groep, en de gemeenschap. Ons begrip van cultuur gaat verder dan de conventionele focus op ‘ras’ en ‘etniciteit’ en sluit ook het vormen van andere en gerelateerde constructies in van gender, seksualiteit, leeftijd, klasse,…, met aandacht voor ongelijkheden en machtsrelaties.
 • De studie van gender vanuit een feministisch en intersectioneel perspectief: We zien gender als een culturele constructie die in relatie staat tot ander identiteitsdynamieken, zoals etniciteit, religie, seksuele oriëntatie en nationaliteit. Gender wordt niet alleen als een analytische categorie beschouwd en als een sociaal middel tot categorizering en regulering, maar ook als een cultureel variabele constructie. We richten ons empirisch onderzoek op lokale culturele producties, reproducties en verschuivingen in gender, seksuele en culturele ideologieën, discoursen en praktijken, met aandacht voor de dynamieken van interculturele en transnationale uitwisseling en creativiteit in de context van migratie en globalisatie.
 • Interdisciplinariteit met een sterke focus op een antropologische en etnografische oriëntatie geïnspireerd door postkoloniale kritiek: Leren van eerder dan over anderen wat het betekent mens te zijn met gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden.
 • Cross-culturele vergelijking: Onze projecten focussen op een veelheid aan culturele tradities en regio’s eerder dan zich te beperken tot een specifieke vorm, regio of cultureel gebied. Ons onderzoek focust niet noodzakelijk noch exclusief op de Ander (culturen buiten of minderheden binnen het ‘Westen’) maar bestudeert ook diversiteit en ongelijkheid onder meerderheidsgroepen. Gender en cultuur gaat evenveel over ‘ons’–wie die ‘ons’ ook moge zijn–dan over de ‘anderen’.

Onderzoeksgebieden

 • gender, religie, spiritualiteit, (post)secularisme, non-religie, wereldvisies en betekenisgeving
 • etniciteit, seksualiteit, sociaal activisme en sociale bewegingen
 • verwantschap, reproductie, verwantschapsculturen, ouderschap, moederschap, huwelijks en relationele praktijken, zorgrelaties
 • gender en onderwijs
 • migratie, multicultureel burgerschap, racisme, ongelijkheid, postkolonialisme, ontwikkeling
 • schadelijke culturele praktijken
 • mentale gezondheid, zelfhulp, welzijn en cultuur
 • seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
 • gender en diversiteit in de academische wereld
 • cultuur, gender, visuele etnografie en artistieke productie
 • intersekse/DSD en transgender studies
 • gender, seksualiteit en (oudere) leeftijd

Afgewerkte doctoraatsverhandelingen

Thesis: ‘Making Families’: Parenting and Beloging in Transnational Adoption in Flanders 
Datum verdediging: 04/05/2012.
Dr. Katrien De Graeve – Doctor in Comparative Sciences of Culture
Onder supervisie van: prof. dr. Chia Longman & prof. dr. Karel Arnaut

Thesis: Accoucher la citoyenneté. Expériences et témoignages de femmes sans-papiers à propos de le leur travail maternel.
Datum verdediging:  1/10/2013.
Dr. Tine Brouckaert – Doctor in Comparative Sciences of Culture
Onder supervisie van: prof. dr. Chia Longman & prof. dr. Marc Derycke.
International joint doctorate, Ghent University with MoDyS (Mondes et Dynamismes des Sociétiés) Université St. Etienne.

Thesis: Religion and Women’s Emancipation in a West-European Context: Qualitative Case Studies on Religion and Secularity in Feminist Perspectives and Practices in Flanders.
Datum verdediging: 15/12/2014.
Dr. Nella van den Brandt – Doctor in Comparative Sciences of Culture
Onder supervisie van: prof. dr. Chia Longman.

Titel: Elif Shafak and Emine Sevgi Özdamar: Politics of Fiction, Re-negotiating Secularism, Decolonial Feminism and Decolonial Aesthesis
Datum verdediging: 23/09/2016
Dr. Elif Şimşek – Doctor in Comparative Sciences of Culture
Onder supervisie van: prof. dr. Ralph Poole, prof. dr. Chia Longman & Christine Kanz

Titel: Agency within Crevices of Subordination: Female Teacher Educators’ Gendered Lived Experiences in Uganda
Datum verdediging: 21/11/2016
Dr. Lydia Namatende – Doctor in Gender and Diversity
Onder supervisie van: prof. dr. Chia Longman & prof. dr. Martin Valcke

Titel: Female Genital Cutting and the Politics of Islamicate Practices in Egypt. Debating Development and the Religious/Secular Devide
Datum verdediging: 16/12/2016
Dr. An Van Raemdonck – Doctor in Comparative Sciences of Culture
Onder supervisie van: prof. dr. Chia Longman & prof. dr. Els Leye

Titel: Sexual Rights Activism in Mozambique. A qualitative case study of civil society organisations and experiences of lesbian, bisexual and transgender persons
Datum verdediging: 7/09/2018
Dr. Maria Judite Chipenembe – Doctor in Gender and Diversity (UGent & VUB)
Onder supervisie van: prof. dr. Gily Coenen & prof. dr. Chia Longman

Titel: Gender, Sexuality and the Moral Body: A Qualitative Study of perceptions and Experiences of Body Management among Women in Iran and Iranian Migrant Women in Belgium
Datum verdediging: 28/05/2019
Dr. Ladan Rahbari – Doctor in Gender and Diverty (UGent) & Doctor in Gender and Diversity Studies (VUB)
Onder supervisie van: prof. dr. Chia Longman & prof. dr. Gily Coenen