Over CRCG

Missie

Het Onderzoekscentrum voor Cultuur en Gender streeft ernaar om langsheen disciplinaire velden onderzoekers en studenten samen te brengen die werken binnen de brede categorie van ‘cultuur’ zoals dit – op verschillende manieren – gebruikt wordt binnen de menswetenschappen en sociale wetenschappen. Wij zijn geïnteresseerd in de studie van ‘cultuur’ vanuit antropologische, postkolonilae, constructivistische, interpretatieve en kritische perspectieven.

Het Onderzoekscentrum gebruikt ‘gender’ – historisch en sociaal-cultureel geconstruëerde opvattingen en praktijken van mannelijkheid en vrouwelijkheid – als een analytisch startpunt voor het bestuderen en bespreken van relaties en identiteiten in cultuur en samenleving. Geïnspireerd door zowel feministische als intersectionele benaderingen van vraagstukken rond macht en verschil, zijn categorieën als gender en seksualiteit (LGBTQI) maar ook etniciteit, natie, religie, klasse en ‘ability’ onder de onderzoeksfoci.

Methodologisch verwelkomt het Onderzoekscentrum onderzoekers die een of meerdere van de volgende kwalitatieve onderzoeksmethoden hanteren: etnografie, interviews, kritische sociaal onderzoek, ethisch onderzoek, historisch onderzoek, discourse en visuele analyse.

De onderzoeksgroep verschilt van andere centra in gender studies door haar meer enge focus op de relatie tussen cultuur en gender; terzelfdertijd gaat het graag samenwerkingen aan met anderen die actief zijn binnen de bredere velden van kritische theorie en/of kwalititatief onderzoek.

Door haar activiteiten biedt het Onderzoekscentrum een platform en ontmoetingsplaats aan voor diepgaande uitwisseling in theorie en onderzoek voor alle onderzoekers aan de Universiteit van Gent, dit in samenwerking met andere centra, groepen, departementen en universiteiten in België en daarbuiten.

Visie

Door middel van onderzoek, onderwijs, academische uitwisseling en het organiseren van publieke evenementen pogen wij bepaalde fundamentele uitdagingen rond thema’s als identiteit en verschil beter te begrijpen en te duiden, en dat in een wereld die steeds meer gekenmerkt wordt door complexere vormen van diversiteit en diepe ongelijkheid.

Het Onderzoekscentrum streeft ernaar om een kritische plaats in de academische wereld te zijn waarbinnen transformatieve kennis gebaseerd op rigoreuze wetenschappelijke onderzoeksmethodes gecreërd en gedeeld kan worden.

Het hoopt om mechanismes van culturele en sociale ongelijkheden gebaseerd op etniciteit, gender en seksualiteit te begrijpen en te bekritiseren, én tegelijk visies van sociale inclusie, politieke verandering en culturele creativiteit te ontwikkelen en te bevestigen.

Activiteiten

Onderzoek

Fundamentele onderzoeksprojecten op het gebied van cultuur en gender (zie Onderzoek en Onderzoekers)

Netwerking

 • Een netwerk en gemeenschap uitbouwen van UGent onderzoekers die geïnteresseerd zijn in cultuur en gender (zie Onderzoekers)
 • Diversiteitsteam van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: Werken aan bewustzijn rond diversiteit in de faculteit
 • Bezoekende onderzoekers (zie Visiting Scholars)

Onderwijs

 • Het keuzevak Gender en Diversiteit voor BA en MA studenten
 • Interuniversitaire Master in Gender en Diversiteit
 • Interuniversitaire seminars voor doctoraatsstudenten (Gender Research Seminar, Ethnography Research Seminar) (zie Events)

Events

 • Interne en publieke seminars door jonge en ervaren onderzoekers met voorstelling van onderzoeksresultaten en delen van expertise en ervaringen op vlak van onderzoek in cultuur en gender (zie Events)
 • Publieke lezingen en symposia met lokale, nationale en internationale onderzoekers (zie Events)

Partners

 • Co-organiseren van activiteiten en gezamenlijke onderzoeksprojecten met partners binnen en buiten de UGent
 • Partner in het internationaal project ‘Interdiscipliniary Innovations in the Study of Religion and Gender: Postcolonial, Post-Secular and Queer Perspectives’. Zie: https://projectreligionandgender.org/
 • Partner in U4 Gender Working Group (Gent, Göttingen, Groningen en Uppsala)
 • Partner in Ghent-Kent Interdisciplinary Collaborative Initiative on the Research of Families, Relationships, Parenting and Reproduction
 • Lid van AtGender, The European Association for Gender Research, Education and Documentation
 • Lid van Sophia (Belgisch Netwerk voor Genderstudies)